Yarışmanın Konusu:
Trafik Hayattır Kurumsal Sorumluluk Platformu’nın 2016 yılı için hazırlayacağı kamu spotunun senaryosunun yapılacak yarışma sonucunda belirlenmesi ve kazanan ile beraber spotun çekilmesi

Amaç:
Kamu spotunun daha ilgi çekici hale getirilerek, iletilmek istenen mesajın başarılı bir şekilde aktarılması için Trafik Hayattır tarafından yetkilendirilen jüri heyeti tarafından yapılan ikili eliminasyon sistemi sonucunda, en uygun videonun seçilmesi ve televizyon kuşaklarında yayınlanmak üzere tekrar çekilmesi.

Yarışma Kuralları ve Değerlendirme Kriterleri:
Yarışmaya katılmak için; yarışma şartlarına uygun “Trafik Hayattır” konseptli kamu spotu videosunun, oluşturulan kişisel hesap üzerinden http://ksy.trafikhayattir.com adresindeki formu doldurularak, yüklenmesi gereklidir.

Yarışmaya katılan “kamu spotu” videoları, Trafik Hayattır Platformu tarafından oluşturulacak Jüri tarafından, http://ksy.trafikhayattir.comsitesi üzerinde belirtilen yönlendirme (kamu spotu videosunun konusu, içeriği, mesajları ve olmazsa olmazları hakkında ön bilgilendirme) doğrultusunda, uygunluk ve yaratıcılık kriterleri göz önüne alınarak derecelendirilecektir. Kazanan videonun sahibi http://ksy.trafikhayattir.com sitesi ve resmi sosyal mecraları üzerinden duyurulacaktır.

Yarışmaya Katılmak için;

 1. http://ksy.trafikhayattir.com adresindeki yönlendirme doğrultusunda video hazırlanmalıdır. Belirtilen konu ve kurallar haricindeki çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 2. Bu websitesi üzerinden kişisel hesap açılmalıdır.
 3. Katılımcı hazırladığı videoyu yükledikten sonra, formdaki ilgili alanları doldurmalıdır.
 4. Videonun en fazla uzunluğu 45 saniye olmalıdır.
 5. Cinsellik, ırkçılık, din ve siyasi içerikler olmamalı, şartnamede belirtilen detaylara uygun olmalıdır.
 6. Fikri ve sinai hakları/telif haklarını ihlal eden ses, görüntü, fikir, metin ve başkaca herhangi bir durum içermemelidir.
 7. Belirtilen son başvuru tarihine kadar yüklenen video katılımcı tarafından, silinebilir ve/veya form içeriğinde düzenleme yapılabilir. Katılımcı, son başvuru tarihinden sonra videoyu geri çekemez, iade edilmesi talebinde bulunamaz.
 8. Belirtilen son başvuru tarihine kadar katılımcı yüklediği videosunu hiç bir iletişim mecrasında paylaşamaz.
 9. En fazla 3 (üç) video ile her biri için yeni bir başvuru yaparak yarışmaya katılınabilir.
 10. Yarışmacı daha önce sosyal medyada paylaşmış olduğu video ile (başka bir yarışmaya katılınmamış dahi olsa) katılım sağlayamaz.
 11. Öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi olumsuz mesaj veren videolar değerlendirmeye alınamaz.
 12. Spotta herhangi bir markanın tanıtımı yapılmamalıdır.

Tüm bu kriterleri sağlandıktan sonra, büyük ödülün sahibi, profesyonel bir prodüksiyon ekibi ve yönetmen ile birlikte, videonun televizyon kuşaklarında yayınlanacak hali için, tekrar çekimine katılacaktır. Tekrar çekilen video, TV’lerde kamu spotu olarak gösterilecektir.

Eserlerin, yarışmaya katılabilmek ve başarılı olabilmek için aşağıdaki şartnameye uygun olması gereklidir.

Şartname;

Gönderilecek eserler, TC Kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Daha önce bir başka tüzel kişi veya şahsın yaptığı yarışmada yada benzeri olarak eş zamanlı biçimde yapılan herhangi bir organizasyonda ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan eserler Trafik Hayattır Kamu Spotu Yarışması’na katılamaz.

http://www.trafikhayattir.com websitesi üzerinden yüklenen eserler yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılan eserlerin, üçüncü kişiler ve kişi toplulukları üzerinde yaratacağı her türlü olumsuz etkiden münhasıran eser sahibi sorumludur. Gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Doğuş Otomotiv de dahil olmak üzere eser gönderen dışında hiç kimse hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu yarışmaya eserlerini gönderenler bu eser içeriğinin (ses, görüntü, fikir, senaryo vb.) kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarladığını, orijinal olduğunu ve üçüncü bir şahıstan kopyalanmamış olduğunu, telif-lisans, marka ve benzeri her türlü fikri ve sınai hakkı ihlal etmeyecek nitelikte olduğunu taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran eser gönderen katılımcıya ait olacaktır.

Yarışmada ilk 5’ e kalanlar jüriye sunum yapma hakkı kazanacak, Trafik Hayattır’ın açıkladığı jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonrası ilk 3 senaryo belirlenecektir. Jüri tarafından eseri 1. seçilerek, MacBook Pro hediyesi ve filmini yeniden Ömer Faruk Sorak’la birlikte çekme hakkı kazanan katılımcı , eserinin kullanım haklarını tümüyle Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır Platformuna devretmiş sayılacaktır. 2. Seçilen projeye ödül olarak Nikon D7100 18-105 MM VR Kit DSLR Fotoğraf Makinesi, 3. Seçilen projeye Parrot Bebop Drone takdim edilecektir. 2. ve 3. Seçilen projelerin sahipleri de, eserinin kullanım haklarını tümüyle Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır Platformuna devretmiş sayılacaktır.

Doğuş Otomotiv yarışmayı kazanan projeleri bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, radyo, televizyon, internet, outdoor gibi görsel işler ile katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun başka hiçbir ücret talebinde bulunamayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Ödül alan eserler dışında gönderilen tüm eserlerin kullanım hakkı yine Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır Platformuna devredilmiş olup, bu katılımcıya Trafik Hayattır Platformundan telif dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunma hakkı vermez. Trafik Hayattır Platformu sonuç açıklarken, radyo, televizyon, internet, outdoor gibi görsel işler ile katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda bu eserleri ve içeriklerini kullanabilecektir. Katılımcı bunu kabul ettiğini beyan eder.

Her katılımcı, Trafik Hayattır Kamu Spotu Yarışmasına katılmış olmakla, ödül almaya hak kazanan eserin Trafik Hayattır’ın tüm işlerinde katılımcı ismi ve eser adı anılmaksızın kullanılmasına da izin vermiştir. Bu önerinin yayınlanması halinde ise, katılımcı isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince bu önerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Trafik Hayattır Platformuna izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu eserlerin her türlü kullanım hakları süresiz olarak Trafik Hayattır’a ait olacaktır. Trafik Hayattır platformu bu eserleri işlerinde kayıtsız şartsız ve karşılıksız kullanabilir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu şartname kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Doğuş Otomotiv’ ve Trafik Hayattır Platformunun hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

Eserlere ilişkin tüm unsurlar ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk münhasıran eserini gönderen katılımcıya aittir. Bu nedenle eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Trafik Hayattır Platformu sorumlu olmayacaktır.

Trafik Hayattır Platformu veya Jüri, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda öneri sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olan eserlerin derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve ödenen işlemiş faizleri ile birlikte geri alınabilecektir.

Organizasyona gönderdiği eser ve içeriği (ses, görüntü, fikir, senaryo metin vb unsurlar), kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiş gibi göstermeye çalışan, bu amaçla Jüri’ye her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.

Tüm iştirakları ve bağlı şirketleri dahil olmak üzere Doğuş Grubu bünyesinde çalışanlar hiçbir şekilde yarışmaya başvuramazlar, başvurmuşlarsa da kazanamazlar. Ayrıca daha önce bu ve benzeri bir yarışmacı organizasyonlara katılmış olup da bu yarışmalarda katılımı herhangi bir nedenle kısıtlanmış veya herhangi bir nedenle diskalifiye olanların eser başvuruları değerlendirme dışı tutulacaktır.