5.Psikeart Günleri Psikesinema Film Festivali kapsamında bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz,
Kısa Film Yarışması’nın konusu “aşkın gerçek yüzü” olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma tüm üniversite öğrencilerine (ön lisans, lisans, lisansüstü dahil) öğrencilerine ve yönetmenlere açıktır.
 • Yarışmaya aşk konulu kısa filmlerle katılabilinir.
 • Yarışma tüm üniversite öğrencilerine (ön lisans, lisans, lisansüstü dahil) ve yönetmenlere açıktır.
 • Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel filmler başvurabilir.
 • Yarışmaya 1 Ocak 2014’den sonra çekilmiş filmlerle katılabilinir.
 • Bir kişi en fazla iki film ile başvurabilir.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmler, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.
 • Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
 • Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Psikeart ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
 • Filmlerin gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telif problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.
 • Ödül alan yönetmenlere birer başarı plaketi verilir.
 • Yarışmaya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
 • Yarışma için gönderilen kısa film/filmler (kısaca “eser”) kopyaları iade edilmez.
 • Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları katılım formunu, bir adet fotoğraflarını, kısa film eserinin/eserlerinin uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde aşağıdaki adrese elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 31 Ocak 2016 saat 17.00’ye (TSİ) kadar ulaştırmalılar.
 • Yarışma için gönderilen eserler, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
 • Seçici kurulun yargısı kesindir.

Ön Değerlendirme

 • Ön değerlendirme sonucunda tüm kategoriler içinde olmak üzere 10 film aday gösterilecektir.
 • Ön değerlendirme, seçici kurul tarafından yapılır.
 • Ön değerlendirme sonuçları 20 Şubat 2016 tarihinden itibaren Psikeart’ın web sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca, sonuçlar ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.

Son Başvuru Tarihi 

Başvuracak filmlerin dosyaları en geç 31 Ocak 2016 saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.

İrtibat: İrem Gür

Rumeli Cad. Müşerref Apt. No: ¾ Nişantaşı/İstanbul

0554 541 47 48

En İyi Kısa Film Ödülü Ön seçici kurulun belirleyeceği 10 yarışma filmi arasından, seçici kurulun seçeceği filme En İyi Kısa Film Ödülü verilecektir. 6.000 TL para ödülü Psikeart ve Psikesinema dergileri aboneliği Mansiyon Ödülü Psikeart ve Psikesinema dergileri aboneliği Ödül Töreni Dereceye giren filmlerin izlenmesi ve plaket takdimi 5.Psikesinema Film Festivali’nde gerçekleştirilecektir.