GÜNCEL YARIŞMA

KOMŞULUK

Yarışma Konusu Komşuluk, salt insanla ilgili bir halin adı değildir. Devletler, şehirler, köyler, kültürler, coğrafyalar için de komşuluk ilişkisinden bahsedebiliriz. Çünkü komşuluk “yakın olma” halidir.
Birincilik Ödülü 20 Bin TL
İkincilik Ödülü 15 Bin TL
Üçüncülük Ödülü 10 Bin TL
En İyi Komşuluk Özel Ödülü 5 Bin TL
Jüri Özel Ödülü 5 Bin TL
Mansiyon (5 Film için) 10 Bin TL
Toplam ÖDÜL 65 Bin TL

Komşuluk, insanın toplumsallaşmasına katkı sağlayan, dostluk ilişkisine dönüşebilen, toplumsal değerlerin yaşatılabildiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın doğal olarak oluştuğu sosyal ve kültürel bir yapı ve dinamik bir süreçtir.

Modernleşmeyle birlikte komşuluk da değişime uğradı. Farklı nedenlerle meydana gelen göç hareketleri, çağımızın getirdiği yeni yaşam biçimleri ve alışkanlıkları, sanayileşme ve yeni kentleşme modelleri, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması komşuluk ilişkilerini etkiledi. Bu değişim, insanın yalnızlaşmasını arttırırken, yeni komşuluk, arkadaşlık, paylaşma, iletişim alternatiflerini de doğurdu. Eski dönemlerde, çoğunlukla mahalledeki yakın evlerin komşuluğundan bahsedebiliyorken artık toplu konut alanları ve çok katlı apartmanlar düzleminde komşuluktan bahsediyoruz veya bu alanlarda komşuluğun eksikliğinden şikâyet edebiliyoruz.

Komşuluk, salt insanla ilgili bir halin adı değildir. Devletler, şehirler, köyler, kültürler, coğrafyalar için de komşuluk ilişkisinden bahsedebiliriz. Çünkü komşuluk “yakın olma” halidir.

Komşuluk, dinler ve hukuk sistemleri için de önemli bir başlıktır. Örneğin İslam dini, komşu hukukundan bahseder. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam’ın “Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapılacak sandım” sözü, komşuluğun inanç bakımından ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Yukarıdaki fikirler çerçevesinde, üçüncüsü gerçekleştirilecek Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın teması, “Komşuluk” olarak belirlendi.

Şartname

Yarışma Takvimi


ORGANİZASYON ADI TARİH SAAT YER ADI
Jüri tanışma toplantısı 18 Ocak 2018 Perşembe 19:00 İspinoz Restoran
Tanıtım Toplantısı 15 Mart 2018 Perşembe 15:00 Turgut Özal Kültür Merkezi
Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2018 Cumartesi 23:59 www.cekmekoykisafilm.com
Ödül töreni 9 Ekim 2018 Salı 19:00 Web Sitesinden Duyurulacaktır